Europese erkenning van voedingssupplementen

La reconnaissance européenne des compléments alimentaires

Elke dag die voorbijgaat winnen we + 5 uur aan levensverwachting, wetende dat in Frankrijk tussen 1900 en 2012 de levensverwachting is gestegen van 48 jaar tot 78,5 jaar voor mannen en 84,9 jaar voor vrouwen, dankzij de "modernisering van de wereld": medische zorg, minder inspannend werk, toegang tot de gezondheidszorg, enz.

Maar de moderne wereld ziet ook de ontwikkeling van vele "degeneratieve" ziekten: kanker, Alzheimer, diabetes, cholesterol, ...
Voor veel mensen wordt gezondheid alleen gezien vanuit het perspectief van de "curatieve geneeskunde", maar de veranderingen in de wereld waarin we leven moeten ons ertoe brengen om anders over gezondheid na te denken! Ons gezondheidskapitaal en dat van toekomstige generaties hangt ervan af.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) definieert gezondheid als een toestand van lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn.

De wereldwijde erkenning van het voedingssupplement als "bijdrage aan de goede gezondheid van de consument" is nu onbetwistbaar.

Onze gezondheid is ons kostbaarste bezit en daarom moeten we er voor zorgen.
Sinds 2002 heeft de publicatie van Richtlijn 2002/46/EG* voedingssupplementen een eigen regelgevingskader opgeleverd dat hen een echte status en de facto Europese erkenning geeft.

Het bestaan van een communautaire verordening inzake voedingssupplementen is een belangrijke stap voorwaarts voor de Europese consument, omdat zij een grotere veiligheid garandeert, met name door:

  • Om de consument te beschermen en zijn vrije keuze te garanderen.
  • Om de samenstelling van deze producten in te kaderen.
  • Definieer vormen van nutriëntenvoorziening.

Wanneer kan het voedingssupplement nuttig zijn voor ons gezondheidskapitaal?

  • Levensstadia: groei, zwangerschap, menopauze, veroudering, ...
  • Speciaal dieet: vegetarisch, onevenwichtige maaltijden, ...
  • Activiteiten en bijzondere levensomstandigheden: sport, studie, reizen, ...

Met de Europese richtlijn krijgen voedingssupplementen meer duidelijkheid en legitimiteit. De consument, die beter geïnformeerd en beter beschermd is, kan er met het volste vertrouwen een beroep op doen.


* Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 juni 2002 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen, omgezet in Frans recht bij decreet nr. 2006-352 van 20 maart 2006 betreffende voedingssupplementen.

Alle voedingssupplementen van Copmed Laboratories voldoen aan besluit nr. 2006-352 in toepassing van de Europese richtlijn 2002/46/EG.


Haut de page